Thời gian vận chuyển

Như bạn đã biết, tất cả hàng hoá sẽ được vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại bằng đường hàng không. Thời gian vận chuyển từ trụ sở công ty từ Mỹ về Việt nam bằng đường hàng thông thường là từ 10-30 ngày sau khi thanh toán tiền hàng.

Với một số trường hợp cá biệt, hàng có thể bị chậm do:
- Chuyến bay bị delay;
- Gặp trục trặc trong giai đoạn nhập khẩu tại Hải Quan Việt Nam.

Lưu ý : Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thông báo và mong sự hợp tác chờ đợi từ phía bạn.

Các phí cần thanh toán

Trả lời:

Theo dõi đơn hàng như thế nào

Trả lời:

Thanh toán đơn hàng như thế nào

Trả lời: